Oppheving av dagstenging av fisket etter norsk vårgytende sild på Haltenbanken

Fiskeridirektoratet region Midt opphever med øyeblikkelig virkning dagstenging i fisket etter norsk vårgytende sild (NVG-sild) på Haltenbanken. Etter dette oppheves forbudet mot å fiske etter NVG-sild nord for 64⁰N og sør for 65⁰N i tidsrommet fra kl. 08.00 til kl. 1800. Det forventes at fartøy som skal fiske i området utviser ekstra aktsomhet i fisket for å unngå neddreping.

Henvendelser: Seksjonssjef Karl Anton Lorgen, region Midt, 950 88 160

Oppdatert: 02.03.2020