Du er her:

Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten

Oppdatert: 04.12.2017

Fiskeridirektoratet samler hvert år inn opplysninger om lønnsomhet, drift, arbeidsinnsats m.v. fra den norske fiskeflåten.

På disse sidene har vi samlet resultatene fra siste og tidligere års undersøkelser. I tidsseriene er resultatene for flere år er presentert sammen.

Resultatene presenteres også i rapporten «Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten». Rapportene for de ulike årene er tilgjengelige elektronisk.