Nøkkeltall for de norske fiskeriene

Oppdatert: 12.04.2018

Økonomiske og biologiske nøkkeltall fra de norske fiskeriene er kortfattet informasjon om norsk fiskerinæring.

Publikasjonen inneholder blant annet informasjon om fiskebestander, fangst og lønnsomhet for fiskeflåten, utviklingen i tallet på fiskere og fiskefartøy samt ulike mål på fangstkapasiteten.