Erstatningsnemndene

Erstatningsnemnd I, II og III behandler krav om henholdsvis:

  • erstatning som følge av beslagleggelse av fiskefelt
  • krav om erstatning for forurensning og avfall
  • kompensasjon for tapt fangsttid
Oppdatert: 02.03.2020