Akvakultur

Aktuelle tema

Akvakulturanlegg. Hordaland, Norway. Foto: © Marius Dobilas / shutterstock.com

NYTEK23

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en veileder til forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK23).

Read more about NYTEK23

Høring om havbruk til havs

Fiskeridirektoratet har på høring forslag til utredningsprogram for havbruk til havs. Høringsfristen var 24. mai 2023.

Read more about Høring om havbruk til havs
Oppdrettslaks i elv. Foto © Uni Research

Rømt fisk i kart

Du finner alle rømminger i vår kartløsning.

Read more about Rømt fisk i kart
Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.

Erfaringsbase om rømming

Næringen og forvaltningen deler erfaringer for å støtte risikovurderingen i bedriftene. Vi deler hendelser, årsaker og tiltak. Basen er stadig i utvikling.

Read more about Erfaringsbase om rømming