Filter for tall og analyse

74 treff
Fritid

Åpne data: turistfiskedata

Turistfiskedataene inneholder informasjon fra turisfiskebedriftenes innrapporterte turer, blant annet fangst og utslipp av ulike arter ved hver enkelt turistfiskebedrift.

Åpne data
Fiskeri

Inspeksjoner i fiskeriene

Statistikk over antall inspeksjoner i fiskeriene fordelt på ulike kontrolltyper, 2018-2021.

Kontroll og tilsyn
Fiskeri

Fangst av leppefisk

Statistikk om fangst av leppefisk (antall) fordelt på fartøygruppe, år, art og fangstområde. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.
 

Fangst Leppefisk/rensefisk
Fiskeri

Godkjente installatører

Oversikt over autoriserte VMS-installatører. Listen viser navn på firma og installatør, og hva slags autorisasjon intsallatøren har.

Register
Fiskeri

Landinger i Norge fra norske og utenlandske fartøy fordelt på mottak

Hvilke arter og hvor mye fisk leverer hver enkelt båt? Den interaktive statistikkvisningen gir informasjon om landinger av fisk for fylke, kommune, fiskemottak, fartøy og art for både norske og utenlandske fartøy. 

Fangst
Fiskeri

Fangst fordelt på måned

Statistikk om fangst fordelt på måned. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst
Fiskeri

Fangst fordelt på fartøyfylke og -kommune

Statistikk om fangst fordelt på fartøyfylke og -kommune. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk
Fiskeri

Fiskeflåten

Statistikk om fartøy i merkeregisteret. Statistikken viser utviklingen over tid og er fordelt på antall fartøy, fartøyenes motorkraft, fylke/kommune, lengdegruppe, fartøymateriale og byggeår.

Fartøy Offisiell statistikk
Fiskeri

Fiskere fra fiskermanntallet

Statistikk over fiskere i fiskermanntallet. Den interaktive statistikkvisningen inneholder informasjon om manntallsstatus, alder, kjønn og fylke/kommune.

Fiskere Offisiell statistikk
Fiskeri

Fangst fordelt på redskap

Statistikk om fangst fordelt på redskap. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk