Foto © Fiskeridirektoratet

Reguleringsmøtet 7.-8. november 2018

Se saksliste og meld deg på her. Frist for innspill: 22. oktober. Frist for påmelding: 25. oktober.

 Fritidsfisker med hummer i båt. © Foto: Roald Hatten

Hummarfiske

Alle som skal fiske hummar i 2018 må registrere seg. 

 Illustrasjon Havbruksfondet CC Foto: David Lebech

Havbruksfondet

Fra og med 2016 skal 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

 Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Her kan du finne mer informasjon om tillatelsene, søkere, brev og vedtak og kunnskap fra utviklingsprosjektene.

 Torskefiske i Lofoten. Foto: © Fiskeridirektoratet

Kystfiskeappen

Last ned kystfiskeappen, og les vår trinn-for-trinn-veiledning her. Den er til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. 

Se video om spøkelsesfiske

Enorme mengder med fiskeriredskapet ble tatt opp fra havet i forbindelse med Fiskeridirektoratets årlige oppryddningstokt. 

 

Nytt kjøperregister

Kjøperregisteret presenteres nå på en ny måte og har fått en ny nettadresse. Vær oppmerksom på at det gamle kjøperregisteret snart stenges.

 Grønngylt. Foto: © Havforskningsinstituttet

Leppefisk

Fiske etter leppefisk for åpen gruppe (og for fritidsfiske) er stoppet i hele landet. Les mer om leppefisk her.

 

Varsle oss

Døgnåpen vaktsentral: 55 23 83 37 eller 911 03 277

 

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer.