TALL OG ANALYSE

Grafikken viser registrert fangst ved turistfiskebedrifter. Ill: © Fiskeidirektoratet
Hvor mye fisk fanger turistene?
Oppdatert: 15.04.2020

Hvilke arter fanges det mest av ved registrerte turistfiskebedrifter? I hvilken del av landet fanges det mest – og hva fanges det der? Hvor mye fiske blir sluppet ut igjen? Disse og liknende spørsmål kan du finne svar på i Fiskeridirektoratets visning av fangstdata i turistfiske.