DATA OG ANALYSE

NorskeUtenlandskeFartoy2.jpg
Hvor mye fisk blir levert til fiskemottak i din kommune?
Oppdatert: 13.03.2019

Hvilke arter og hvor mye fisk leverer hver navngitte båt? Disse og liknende spørsmål kan du finne svar på i Fiskeridirektoratet s interaktive visning av fangstdata.