Hvit hval - Beluga whale. Foto: © Jørgen Ree Wiig / Fiskeridirektoratet.

Hvithval / Beluga whale

Oppdatert informasjon om hvithvalen / Updated information about the Beluga whale

 Torsk. Foto © Fiskeridirektoratet

Vern av kysttorsk i sør

Frå og med 15. juni blir det forbode å fiske torsk i Oslofjorden.

 Foto © Scanfishphoto

Gammelt fangstskjema for turistfiskebedrifter reaktiveres

Grunnet problemer med ny løsning for fangstrapportering på Min side, er det bestemt at gammelt fangstskjema reaktiveres.

Landinger i Norge fra norske og utenlandske fartøy fordelt på mottak. Illustrasjon: Fiskeridirketoratet

Hvor mye fisk blir levert til fiskemottak i din kommune?

Hvilke arter og hvor mye fisk leverer hver navngitte båt? Disse og liknende spørsmål kan du finne svar på i Fiskeridirektoratets interaktive visning av fangstdata.

 Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Her kan du finne mer informasjon om tillatelsene, søkere, brev og vedtak og kunnskap fra utviklingsprosjektene.

 Torskefiske i Lofoten. Foto: © Fiskeridirektoratet

Kystfiskeappen

Last ned kystfiskeappen, og les vår trinn-for-trinn-veiledning her. Den er til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. 

Sildefiske. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøte 6. juni

Fiskeridirektøren inviterer til det årlige vårmøtet om regulering av fisk i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen 6. juni 2019.

 Overføring av fangst til føringsbåt © Olav Lekve, Fiskeridirektoratet

Klagesaker

For å ha en mer åpen forvaltning, har vi offentliggjort oversikter over klager om fartøy og tillatelser. I 2018 fikk 27 prosent av klagene helt eller delvis medhold.

 

Nytt kjøperregister

Kjøperregisteret presenteres nå på en ny måte og har fått en ny nettadresse.

 

Varsle oss

Døgnåpen vaktsentral: 55 23 83 37 eller 911 03 277

 

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite, snabeluer og reker.