Produksjonsområåder Foto: © Skjermdump / Fiskeridirektoratet.

Auksjon over akvakulturtillatelser

I 2018 skal nye tillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret tildeles gjennom en auksjon.

 Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over søkere og tildelinger.

 Grønngylt. Foto: © Havforskningsinstituttet

Leppefisk

Generell informasjon om fiske etter leppefisk samt deltakerliste og vilkåra for å delta i lukka gruppe.

 Torskefiske i Lofoten. Foto: © Fiskeridirektoratet

Kystfiskeappen

Last ned kystfiskeappen, og les vår trinn-for-trinn-veiledning her. Den er til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter.