Produksjonsområder akvakultur 2017

Kapasitetsøkning 2017/2018

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22.desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2018.

 Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over søkere og tildelinger.

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet 2017

Les saksdokumenter og innspill fra reguleringsmøtet 8. og 9. november.

 

Last ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

 

Varsle oss

Døgnåpen vaktsentral: 55 23 83 37 eller 911 03 277

 Foto © Fiskeridirektoratet

Fangstrapportering for turistfiskebedrifter

Registreringspliktige turistfiskevirksomheter skal rapportere gjestenes fangster til Fiskeridirektoratet minst en gang per måned. Det er fem arter som skal registreres; torsk, kveite, sei, steinbit og uer. 

 

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer.