KART OG DATA

Ill.: Kartutsnitt av akvakulturregisteret i kart © Fiskeridirektoratet
Data fra akvakulturregisteret

Hvor mange oppdrettsanlegg er det i min kommune og hvor ligger de? Det er et av mange spørsmål datasettene i vårt nye kartverktøy kan gi svar på. Det er 70 datasett, og ett av dem har data fra akvakulturregisteret med blant annet opplysninger om arter, formål, kommune/fylke, kapasitet og mye mer. Dataene presenteres både i tabell og som grafikk, og kan lastes ned i ulike format blant annet API.>