Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Registre og skjema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Kartverktøyet

 

Areal og miljø

 

Tema

 

Dokumenter

 

Salgslagenes sider

 

Økosystembasert forvaltning

 Overføring av fangst til føringsbåt © Olav Lekve, Fiskeridirektoratet

Klagesaker

For å ha en mer åpen forvaltning, har vi offentliggjort oversikter over klager om fartøy og tillatelser. I 2018 fikk 27 prosent av klagene helt eller delvis medhold.

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet nov. 2018

Les saksdokumenter, innspill og referater fra reguleringsmøtet som ble avholdt 7. og 8. november 2018.

Se video om spøkelsesfiske

Enorme mengder med fiskeriredskap ble tatt opp fra havet i forbindelse med Fiskeridirektoratets årlige oppryddningstokt. 

Nyheter

11.04.2019 | Yrkesfiske

Oppstart av ferskfiskordningen for torsk

Mandag 15. april 2019 starter ferskfiskordningen for fiske av torsk nord for 62° N. Ordningen innebærer at fartøy som lander all fangst fersk får et kvotetillegg på torsk.

02.04.2019 | Yrkesfiske

Foreslår regulering av hvalsafari

Hvalsafari i ulike former har vokst til å bli en betydelig næring enkelte steder i Lofoten, Vesterålen og Troms. Nå foreslår Fiskeridirektoratet at det innføres reguleringer av hvalsafari.

02.04.2019 | Yrkesfiske

Betre vern for sårbare artar i Barentshavet

Blautkorallar, svamp og andre sårbare artar på havbotnen er viktige for livet i havet. Samtidig kan dei bli skadde av fiskeriaktivitet. Nye reglar skal gje betre vern av sårbare artar på botnen av Barentshavet.

29.03.2019 | Yrkesfiske

Fiskeridirektoratet på Lofotfishing 2019

Lofotfishing blir arrangert i Kabelvåg i Lofoten for 11. gang 29.-31. mars og Fiskeridirektoratet stiller som vanlig med stand. I år skal Norsk Hval være med og dele ut smaksprøver på standen til Fiskeridirektoratet.

29.03.2019 | Yrkesfiske

BREXIT: Oppdatert informasjon til aktører med fiskeriinteresser i EU-sonen (britisk farvann)

Fiskeridirektoratet viser til første informasjonsskriv som ble formidlet til relevante aktører 18. februar 2019. Det ble blant annet gjort rede for hvilke forberedende prosesser norske og britiske fiskerimyndigheter har iverksatt for å opprettholde fiskeriaktiviteten i hverandres soner dersom Storbritannia trer ut av EU 29. mars uten en uttrekningsavtale («hard» Brexit).

Se alle nyheter