Skjul søk

Fiskeridirektoratet ønsker å leie fartøy

07.04.2016

Fiskeridirektoratet ønsker å leie et fartøy rigget for tråling til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene langs kysten og på noen fiskebanker. I 2015 ble oppdraget utført av M/S «Liafjord» (bildet).

Hallstein Rasmussen er død

07.03.2016

Tidligere fiskeridirektør Hallstein Rasmussen er død, og et langt liv i ulike posisjoner i norsk fiskerinæring gjennom etterkrigstiden er slutt.

Endret organisering ved kyst- og havbruksavdelingen

01.03.2016

Fiskeridirektoratet endrer og tydeliggjør sin organisering fra og med 1. mars innenfor virksomhetsområdene havbruksforvaltning og marin arealforvaltning. Kyst- og havbruksavdelingen går fra fire til tre seksjoner. De tre seksjonene heter tildelingsseksjonen, tilsynsseksjonen og arealseksjonen.

Vedlikehold av statistikkbanken

02.02.2016

På grunn av vedlikehold av statistikkbanken i dag, tirsdag 2. februar, vil denne kunne bli utilgjengelig mellom klokken 16:00 og 20:00. Arbeidet fortsetter muligens også i morgen formiddag. Vi beklager de ulempene dette medfører for brukerne våre.

Ny mobil IT-løsning skal gi bedre tilsyn

02.07.2015

I vinter lyste Fiskeridirektoratet ut en konkurranse om å levere framtidas tilsynssystem. Kantega vant konkurransen, og den nye kontroll- og tilsynsløsningen består av en iPad-applikasjon for gjennomføring av tilsyn og en web-basert saksbehandlingsløsning.

Vedlikehold av statistikkbanken

09.06.2015

Statistikkbanken tas ned for vedlikehold fra klokken 16.00 tirsdag 09.06.2015. Statistikkbanken vil være tilgjengelig igjen senest onsdag 10.06.2015 klokken 08.00.

Vi har fått nye nettsider

09.06.2015

Nå er du inne på Fiskeridirektoratets nye nettsider. Internett med tjenester og relevant brukerrettet informasjon er blitt et av forvaltningens viktigste verktøy, og det gjelder også for Fiskeridirektoratet.

- Meir ressurskrevande med fem regionar

21.05.2015

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har no bestemt at Fiskeridirektoratet skal ha fem regionar mot sju i dag. Fiskeridirektør Liv Holmefjord sitt forslag var tre regionar.