Nyheter

Restauksjon starter mandag 2. oktober

21.09.2023

Restauksjonen gjelder til sammen 8 243 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB), fordelt over fem produksjonsområder. Fiskeridirektoratet vil stå for den praktiske gjennomføringen av auksjonen.

Tips om rømt regnbueørret

31.08.2023

Fiskeridirektoratet har de siste dagene mottatt tips om fangster av rømt regnbueørret i Øygarden og Bjørnafjorden.