Nyheter

Pålegg om utslakting

28.02.2023

Etter funn av kjønnsmoden torsk på tre av lokalitetene til Norcod, er selskapet i dag pålagt utslakting i henhold til selskapets egen utslaktingsplan.

Fra 1. april må du levere B-undersøkelser via fiskeridir.no

17.02.2023

Fra 1. april 2023 skal rapport om trendovervåkning av miljøtilstanden på matfiskanlegg, B-undersøkelse, sendes inn fra Min side på fiskeridir.no. Skjemaet på Altinn stenges. Vi oppfordrer deg til å ta i bruk Min side i god tid før april.

Resultater fra DNA-sporing er klare

15.02.2023

Vi har mottatt resultatene fra DNA-sporing av rømt torsk i Meløy i Nordland. Sporingsrapporten konkluderer med at det er en svært stor grad av genetisk likhet mellom de rømte torskene, og fisk fra merdene i Norcod sitt anlegg.

Pålegg om utslakting i Nordland

03.02.2023

Fiskeridirektoratet har pålagt NorCod utslakting av to merder på lokalitet i Frosvika i Meløy kommune, etter funn av kjønnsmoden torsk i anlegget.

Fersk rapport om kobber fra akvakulturanlegg

26.01.2023

Fiskeridirektoratet er opptatt av hvilken effekt kobber som er i bruk i akvakulturnæringen har på miljøet. Ny rapport konkluderer blant annet med at utslippene fra oppdrettsanlegg er i en slik størrelsesorden at forskerne ved Havforskningsinstituttet forventer negative effekter på organismer rundt anleggene.

Oppdrettstorsk skal ikke avregnes kvoten

19.01.2023

Fiskeridirektoratet jobber nå med å finne en praktisk løsning på utfordringen fiskere har fått som har fisket og levert oppdrettstorsk i og rundt Meløy i Nordland. Den leverte oppdrettstorsken skal ikke avregnes på torskekvoten til den enkelte fisker.

Har sikret prøver av torsk i Meløy for sporing

19.01.2023

Fiskeridirektoratet innhenter nå prøver fra den gjenfangede fisken og fra Norcod sitt anlegg i forbindelse med fangst av rømt oppdrettstorsk i Meløy i Nordland. Prøvene vil kunne gi svar på hvor fisken kommer fra.

Akvakulturportalen er lansert

17.01.2023

Vi har i dag lansert Akvakulturportalen. Alle myndigheter som er involvert i behandling av akvakultursøknader vil nå ha samme vei inn til søknadene.