Gjermund Langedal

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: miljøseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Utviklingsarbeid og teknisk regelverk i relasjon til fiskeredskaper innen pelagisk sektor samt faststående fiskeredskaper som garn, line og teine.

Marin forsøpling i relasjon til opprydding og systemer rundt yrkesfiske.

Fou og miljø knyttet til høsting på lavere trofisk nivå som rødåte, mesopelagisk og krill.