Økt maksimalkvote i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak

Maksimalkvoten i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak fastsettes til 18 tonn i tredje periode.

Endringen trer i kraft straks.

Oppdatert: 05.11.2020