Akvakultursøknad

Søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Innlogging

Dette skjemaet krev innlogging med IDporten. Når du bruker ID-porten kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten blir brukt som innlogging til en rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Papirversjoner av skjema

Det vil fremdeles være mulig å benytte de gamle skjemaene i pdf- og wordformat i en overgangsperiode:

Flytende anlegg

Landbasert anlegg

Veiledere for søknadsskjema

Veileder visningstillatelser

Saksgang

Vedleggskrav

Dokumentasjon for at gebyr er betalt skal vedlegges alle søknader.

Informasjon om saksbehandlingsgebyr

Oppdatert: 10.03.2015