Skjul søk

Rømming i Vest-Finnmark

17.01.2020

Fiskeridirektoratet mottok 16. januar 2020 melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten 36417 Borvika ved Sørøya.

Prioriteringene for akvakulturtilsynet 2020 er klare

15.01.2020

Fiskeridirektoratet prioriterer forebygging av rømmingshendelser, miljøpåvirkning fra legemiddel og kobber fra akvakulturanlegg.  Vi vil også undersøke om virksomhetene har gode nok styringssystemer for biomasse. 

Fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område 2020

14.01.2020

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringen av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område for 2020. Fiskeridirektoratet region Nord har tildelt kvotefaktorer og fartøykvoter til fartøy som har adgang til å delta.

Nye fylker og kommuner

13.01.2020

Det er gjort en stor jobb med å oppdatere registre, tableau-rapporter og digitale skjema med nye fylker og kommuner. Hvis du kommer over noe vi har oversett, ønsker vi beskjed til document.write( '' ); info@fiskeridir.no document.write( '' ); .

Fisket etter leppefisk i 2020

10.01.2020

Fiskeridirektoratet har nå fastsatt reguleringen av fisket etter leppefisk i 2020. Endringer i årets regulering er blant annet at det innføres krav til posisjonsrapportering (AIS/VMS), et nytt krav om sirkelformet inngang som ikke er større enn 60 mm i diameter og at bruk av ruser fases ut.

Nasjonal strategisk risikovurdering 2020

09.01.2020

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene vil benytte en rekke tiltak som omfatter tradisjonelle kontroller, veiledning, dialog og utvikling av regelverk for å styrke dokumentasjonsgrunnlaget for fiskerinæringen. Dette kommer fram i Nasjonal strategisk risikovurdering 2020.

Nedgang i kvantum, men høyere priser på viktige fiskeslag

08.01.2020

Landet kvantum for norske fartøy var syv prosent lavere i 2019 enn i 2018. Samlet verdi av landingene er i 2019 i overkant av 21 milliarder kroner og dermed relativt lik som 2018. God prisutvikling på viktige fiskeslag som makrell, sei og torsk har kompensert for kvantumsnedgangen.