Skjul søk
Du er her:
24.06.2019

Travle dager for Sjøtjenesten

I løpet av de siste dagene har oppsynsbåten «Eir» i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste bistått i letingen etter det savnede flyet i Skagerrak og tatt rekordstort beslag i antal teiner på Skagerrakkysten.

20.06.2019

Nytt kontrollverktøy er en suksess

Avdekker andre lovbrudd, øker likebehandlingen, finner mulige forbedringspunkter i fiskerilovgivningen og bedrer datatilfangst og påfølgende analyse. Dette er de viktigste samfunnsgevinstene av direktoratets nye kontroll- og tilsynsverktøy, Saga.

19.06.2019

Rømmingen på Frøya

Salmar AS har gjenfanget 344 oppdrettslaks etter rømming fra slaktemerd ved lokaliteten Norskag i slutten av mai. Rask iverksetting av gjenfangstfiske samt topografien i området har sannsynligvis hatt betydning for gjenfangsten.

14.06.2019

Salgslagene blir stadig bedre på ressurskontroll

Ressurskontroll, håndhevelse og reaksjoner ved brudd på fiskeriregelverket er viktig for å oppnå etterlevelse av gjeldene regelverk, og dermed også en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene og like rammevilkår for næringsutøverne.

11.06.2019

Bli med å redde torsken!

Nå må alle trå til, både yrkesfisker og fritidsfiskere, dersom vi skal klare å redde torsken i Oslofjorden.