Skjul søk

Rømming i Tysfjord

14.02.2014

Fiskeridirektoratet mottok mandag melding om rømming fra et anlegg i Tysfjord i Nordland, eid av Norlaks Oppdrett AS. Årsaken til rømmingen skal være et hull i en not.

Søker leiefartøy i 2014

14.02.2014

Fiskeridirektoratet ønsker å leie flere fartøy til overvåking av fiskefelt i inneværende år.

Vær aktsom i fisket etter lodde

07.02.2014

Fiskeridirektoratets overvåkningstjeneste for fiskefelt og Kystvakten følger for tiden loddefisket i Barentshavet tett og registrerer enkelte fangster med høy innblanding av torsk.