Skjul søk

Kjøper du fisk og skaldyr frå privatpersonar?

31.07.2020

Det skjer eit nokså omfattande ulovleg sal av sjømat i lukka grupper på Facebook og på finn.no. Alt sal av fisk og skaldyr skal vere godkjent av eit salslag, og det er krav om særskilt løyve frå salslaga til å drive sal direkte frå fiskar til forbrukar.

Nye frister for å kjøpe laksevekst

17.07.2020

Auksjonen av kapasitet etter forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø i 2020 har blitt åpnet igjen. Ny frist for påmelding til auksjonen er 21. juli 2020 klokken 23:59.

Rømming fra brønnbåt avklart

16.07.2020

Telling har vist at det rømte om lag 14 000 smolt ved lokalitet Halsbukta i Tingvoll kommune. Rømmingen skjedde under lossing av smolt fra brønnbåten Frøystrand (Frøy rederi) 6. januar 2020. Fisken var på rømmingstidspunktet cirka 100 gram.

Kvotereduksjon i turistfiske frå nyttår

10.07.2020

Frå 1. januar 2021 vil det berre vere mogleg å ta med fisk ut av landet dersom du har fiska og opphalde deg ved ei turistfiskebedrift som er registrert i Fiskeridirektoratet sitt register over turistfiskebedrifter.

Rømt laks i Tingvollfjorden

08.07.2020

Genetiske analyser viser at den rømte laksen som er fanget i Tingvollfjorden stammer fra Aquagens anlegg Honnhammervika.

De første utviklingstillatelsene er konvertert

07.07.2020

Fiskeridirektoratet har nå behandlet den første søknaden om konvertering av utviklingstillatelser. Ocean Farming AS var det første selskapet som søkte om utviklingstillatelser og er nå også først ute med å få konvertert utviklingstillatelsene til alminnelige, kommersielle matfisktillatelser.