Kystfiskekvoten videreføres

Kystfiskekvoten er et tilleggskvantum til fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62°N med eier bosatt i Finnmark, Nord-Troms og i enkelte kommuner i Troms og Nordland.

Bakgrunn for kystfiskekvoten

Kystfiskekvoten ble først fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet i 2011, som følge av en overenskomst med Sametinget om tiltak til oppfølging av Kystfiskeutvalget. Kystfiskeutvalget var et ekspertutvalg som utredet hvem som hadde rett til å fiske i havet utenfor Finnmark, og avga sin innstilling «Retten til å fiske i havet utenfor Finnmark» (NOU 2008:5) i februar 2008.

Hva innebærer kystfiskekvoten?

Det er gjort en egen avsetning til kystfiskekvoten på 3000 tonn torsk. Dette kvantumet fordeles som en tilleggskvote til merkeregistrerte fartøy i åpen gruppe som fyller vilkårene for å delta i ordningen.

I 2019 er kystfiskekvoten for hvert enkelt fartøy satt til et kvotetillegg på 7 tonn torsk. Nærmere bestemmelser om kystfiskekvoten følger av forskrift om reguleringen av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2019 § 22.

Hvem omfattes av ordningen?

Kvotetillegget tildeles fartøy med eiere bosatt i følgende kommuner eller deler av kommune:

Finnmark

Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø.

Troms

Karlsøy, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Balsfjord, Sørreisa, Salangen, Gratangen, Lavangen og Skånland.

For merkeregistrerte fartøy i Tromsø kommune må eier av fartøy være bosatt i en av grunnkretsene Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane.

Nordland

Narvik, Hamarøy, Tysfjord og Evenes.

Hvordan får man ta del i Kystfiskekvoten?

Det er ikke nødvendig å søke om å få kystfiskekvote, men det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding før fisket tar til. Påmelding skal gjøres via det elektroniske påmeldingsskjemaet.

Meldingen skal inneholde informasjon om organisasjonsnummer, kommune, startdato, fartøy, registreringsmerke, samt eiers navn og bostedsadresse.

Skjema må sendes inn før fisket tar til.

Oppdatert: 29.01.2019