Sør for 62° N (Nordsjøen og Skagerrak)

Fiskeridirektoratet er i utøvelsesforskriften § 47 andre ledd gitt hjemmel til å stenge områder for å beskytte yngel og småfisk i Nordsjøen og Skagerrak (sør for 62° N).

Om/About Real Time Closure (RTC)
Alle stengte felt i kart (kartverktøyet Yggdrasil åpnes i nytt vindu)
Utøvelsesforskriften

Kontakt

Andreas Haugstvedt (reguleringsseksjonen), Bjarne Schultz (kontrollseksjonen), Snorri Palmason (reguleringsseksjonen)

Stenging og åpning av fiskefelt sør for 62° N

Område / 
Area

Stengt fra/
Closed from

Stengt til/
Closed to

J-melding /
Regulations

Kart/
Map

Bakgrunnsinformasjon/
Supporting documents

Nordsjøen

29.08.19

12.09.19

J-147-2019

27.04.19

10.05.19

J-71-2019

Nordsjøen og Skagerrak

21.03.19

03.04.19

J-47-2019

21.03.19

03.04.19

J-46-2019

07.03.19

21.03.19

J-29-2019

19.02.2019

04.03.2019

J-29-2019

Skagerrak

17.03.20

30.03.20

J-38-2020

13.03.20

26.03.20

J-38-2020

14.06.19

28.06.19

22.03.19

04.04.19

J-48-2019

Nordsjøen og Skagerrak

21.03.19

03.04.19

J-47-2019

16.03.19

29.03.19

J-43-2019

07.03.19

21.03.19

J-31-2019

16.02.2019

02.03.2019

J-22-2019

Lenker til andre lands nettsider om Real Time Closures 

England
Skottland
Danmark
Sverige
Færøyene

Stengte områder 2012-2018

Stengte områder 2015-2018
Stengte områder 2012-2014

Stenginger i EU-sonen

Norske fartøy er pålagt å følge stenginger i EU-sonen: