Sør for 62° N (Nordsjøen og Skagerrak)

Fiskeridirektoratet er i utøvelsesforskriften § 47 andre ledd gitt hjemmel til å stenge områder for å beskytte yngel og småfisk i Nordsjøen og Skagerrak (sør for 62° N).

Merk at du som fisker selv er ansvarlig for å være oppdatert om de reguleringene som til enhver tid gjelder i området/sonen du fisker.

Om/About Real Time Closure (RTC)
Alle stengte felt i kart (kartverktøyet Yggdrasil)
Utøvelsesforskriften

Kontakt

Andreas Haugstvedt (reguleringsseksjonen), Bjarne Schultz (kontrollseksjonen), Snorri Palmason (reguleringsseksjonen)

Stenging og åpning av fiskefelt sør for 62° N

Område / 
Area

Stengt fra/
Closed from

Stengt til/
Closed to

J-melding /
Regulations

Kart/
Map

Bakgrunnsinformasjon/
Supporting documents

Nordsjøen

Et område i Karmsundet i Rogaland for å begrense fiske av reker under minstemål

11.07.2020

24.07.20

J-221-2020

1. Nord 59 grader 08,3 minutter. Øst 005 grader 18,5 minutter.

2. Nord 59 grader 14,6 minutter. Øst 005 grader 20,0 minutter.
3. Nord 59 grader 14,6 minutter. Øst 005 grader 22,8 minutter.
4. Nord 59 grader 08,3 minutter. Øst 005 grader 21,5 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.

Skagerrak

Det er ingen stengte områder i Skagerrak.

Lenker til andre lands nettsider om Real Time Closures 

England (Gov.uk)
Skottland (Scottish Government)
Danmark (Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark)
Sverige (Swedish Agency for Marine and Water Management)
Færøyene (Vørn)

Stenginger i EU-sonen

Norske fartøy er pålagt å følge stenginger i EU-sonen: